Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Találatok: 2298

      Tájékoztatás a Mini Bölcsődei ellátás igénybevételének módjáról

 

 

 

                    
 Napkor Nagyközség Önkormányzata,  fenntartói kötelezettségéből adódóan, kormányzati döntés alapján, 2017. január 1-től a gyermekjóléti alapellátás részeként, mini bölcsődét indított, Ficánka Mini Bölcsőde néven.

 

 

 

 

1.,Milyen korú gyermekek vehetők fel, és meddig maradhatnak?

     Bölcsődénk 18 hónapos kortól, 3 éves korig fogadja a gyerekeket, illetve a harmadik év betöltését követő augusztus 31-ig.

     Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

 

2.,Ki kérheti a gyermek bölcsődébe való felvételét?

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti

      a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, illetve a szülője vagy más    törvényes képviselője hozzájárulásával

      a körzeti védőnő,

      a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,

      a szociális, illetve családgondozó,

      a gyermekjóléti szolgálat,

      a gyámhatóság is kezdeményezheti.

 

3., Milyen indokokkal kérheti a szülő a gyermek bölcsődei felvételét?

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni ellátását.

     a szülők munkavégzése,

     a gyermeknek a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

     a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli,

     a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,

     akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásról nem tud gondoskodni.

 

4., Részesül-e valaki előnyben a bölcsődei felvételkor?

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője

igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A gyermekvédelmi törvény általános rendelkezéseihez kapcsolódó szabály szerint, a felvételi eljárás során előnyben kell részesíteni azon kisgyermekeket,

-       akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás, 

-       a gyermekvédelmi törvény értelmében, azt a gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll / munkavégzésben, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben részvétel /, 

-       védelembe vétel esetén a települési önkormányzat jegyzője által kötelezett szülő gyermekét

 

5., Milyen dokumentumra van szükség, ha a szülők munkavégzésük miatt kérik a felvételt?

Amennyiben a szülők munkavégzés miatt kérik gyermekük bölcsődei elhelyezését, mind az anya, mind az apa részéről egy hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolásokat kell benyújtaniuk, a jelentkezési lappal egy időben.

A munkáltatói igazolás formanyomtatványát a bölcsődevezetőtől kell kérni. 

 

 6., Mi a teendő, ha nem munkavégzés miatt kérik a szülők gyermekük felvételét?

Amennyiben nem munkavégzés miatt kérik a gyermek felvételét, úgy a felvételi kérelmet megalapozó igazolásokat (pl.:orvosi igazolást, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, védőnők javaslatát...) kell a jelentkezéssel együtt benyújtani.

 

7., A Bölcsődei felvételi kérelmek beadása

Egy bölcsődei nevelési-gondozási év szeptember 01. napjától, a következő év augusztus 31. napjáig tart. Minden év áprilisában várjuk a szülőket, hogy leadhassák a jelentkezési lapokat a bölcsődevezetőnek.

Napkor közigazgatási területéről érkező jelentkezők felvételi kérelmét az intézményvezető továbbítja Napkor Nagyközség Polgármesterének, aki döntéséről május hónapban értesíti a Bölcsődét és a szülőt.

Amennyiben minden férőhely be van töltve, a jogszabályok szigorítása miatt újabb gyermek felvételére csak akkor van lehetőség, ha valaki elmegy. Erre év közben nincs sok esély, de azért néha előfordul.  A bölcsődében nincsenek  „fenntartott” férőhelyek.

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a jelentkezési lapok beadásának ideje, sorrendje, a felvételi kérelmek elbírálása során nem jelent elsőbbséget, előnyt!

Ha nem áprilisban jelentkezik valaki…

A szülők a tervezett munkavállalás előtt, év közben is beadhatják a felvételi lapokat ugyanazokkal a feltételekkel (felvételi lap, munkáltatói és egyéb igazolások), mint az áprilisi jelentkezéskor.

 

A  Felvételi kérelem átvehető a bölcsődében.

 

 8., A felvételi kérelem benyújtásakor csatolni kell:

     a gyermek és a felvételt kérő szülő/ törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati/ fénymásolati/ példányát,

     mindkét szülő munkáltatói igazolását/ munkaviszony igazolását vagy munkavégzésre irányuló jogviszony igazolását/, ha a szülők munkavégzésük miatt kérik a felvételt,

     tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,

     az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel idejéről,

     a szülő betegsége esetén a háziorvos/ szakorvos által kiállított igazolást,

     az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,

     egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról, 

     a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról/ amennyiben a szülő nem jogosult gyermekvédelmi támogatásra /,

     jegyzői határozatot arról, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak

     a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni.

 

9., Kell-e a Ficánka Mini Bölcsődében gondozási díjat fizetni?

Bölcsődénkben jelenleg a gyermekek étkezése ingyenes minden gyermek számára.

A gondozási díj összege: 9500 ft/hónap. A gyermek hiányzásától független a havi díj. 

 

 10., Amit az időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatás igénybevételéről  tudni kell:

• Az időszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyermekek vehetik igénybe.

• A szolgáltatás óradíjas, minden megkezdett óra egész órának számít.

• Étkezést igény szerint külön díjazás ellenében biztosítunk. Jelenleg ez az összeg: 455 ft, amely négyszeri étkezést tartalmaz.

• A szolgáltatási díj fizetése távozáskor történik. A mindenkori díjat a képviselő testület határozza meg. Ez az összeg jelenleg: 250 ft/megkezdett fél óra.

• A befizetésről az intézmény nyugtát ad.

• Ahhoz, hogy a munka megszervezése gördülékenyen menjen szükséges, hogy a szülő az igényét legkésőbb előző nap délig bejelentse. A férőhely korlátozott, ezért a jelentkezőket a jelentkezés sorrendjében fogadjuk.

• Csak bölcsődés korú, 18 hónapos - 3 éves korú gyermekek számára vehető igénybe.

• Váratlan betegség/baleset esetén a szülőt ( illetve a szülő által megjelölt személyt) telefonon azonnal értesítjük, ha szükséges orvosi ellátást biztosítunk!

• A gyermek ruháinak tárolására jellel ellátott kisszekrény szolgál, kérjük a váltóruha, cipő használatát és amennyiben nem szobatiszta a szülő köteles gondoskodni a tisztába tételhez szükséges felszerelésről (pelenka, törlőkendő, kenőcs stb.)!

• A gyermekek magukkal hozhatják az otthoni kedvenc játékaikat, de a játék épségéért felelősséget nem vállalunk!

• A bölcsődébe az enni-innivaló behozatala tilos!

• Ha a bejelentést követően a szolgáltatást mégsem igényelnék, azt jelezni kell!

 

Remélem, segítségükre tudtam lenni a nagy döntés előtt.

 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket a Bölcsődében!

 

 

 

                                                     Erdeiné Turgyán Anikó                                                                                                        Bölcsődevezető

 

 

 

 

 

 

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Találatok: 96

 

Telephely bejelentési és engedélyezési eljárás

 

Eljáró szervezeti egység: Napkori Polgármesteri Hivatal

 

Cím:                   4552 Napkor Kossuth utca 23.

 

Telefon:              42/337-742

 

E-mail cím:         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1200
Kedd 800-1200
Szerda 800-1600
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200


 

Ügyleírás

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

 

 

Ügyintézés kezdeményezhető

 

Kizárólag elektronikus úton. https://ohp.asp.lgov.hu

 

 

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok

 

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével.
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
 • Közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

 

 

Az eljárási illeték mértéke

 

Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló bejelentés: 3.000 Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

 

 

A bejelentés elbírálása

 

A bejelentés beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 

Amennyiben igen, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről szóló határozatot a bejelentés másolatával együtt megküldi a szakhatóságoknak.

 

 

Alkalmazandó jogszabályok

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

 

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Találatok: 130

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

Eljáró szervezeti egység: Napkori Polgármesteri Hivatal

 

Cím:                    4552 Napkor Kossuth utca 23.

Telefon:              42/337-742

E-mail cím:         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1200
Kedd 800-1200
Szerda 800-1600
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyleírás

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján.

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy postai úton (kizárólag adószámos magányszemély esetében. Gazdálkodó szervezet esetén (egyéni vállalkozó is) kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető. https://ohp.asp.lgov.hu

Az ügyintézéshez szükséges iratok

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 • Egyéb szálláshely kivételével a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.
 • Magánszemély esetén a NAV felé tett bejelentés másolata, cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány.
 • Vendégkönyv és vásárlók könyve.

Az eljárási illeték mértéke

3.000,- Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

Statisztikai adatszolgáltatás

A Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdése szerint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

Szálláshely szolgáltatók hatósági ellenőrzési terve 

Nyilatkozat szállások megfelelőségéről

 

 

 

 

 

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Találatok: 131

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek bejelentése

Eljáró szervezeti egység: Napkori Polgármesteri Hivatal

Cím:                    4552 Napkor Kossuth utca 23

Telefon:              42/337-742

 E-mail cím:         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1200
Kedd 800-1200
Szerda 800-1600
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

Ügyleírás

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

 Ügyintézés  elektronikus úton kezdeményezhető. https://ohp.asp.lgov.hu

Az ügyintézéshez szükséges iratok

 1. Kitöltött nyomtatvány: Bejelentés a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1/A. számú melléklete szerint )
 2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 3. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 4. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 5. Egyéni vállalkozói esetében a vállalkozói igazolványról másolat, cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat (30 napnál nem régebben bejegyzett cég esetén a végzés) és aláírási címpéldány vagy őstermelői igazolvány másolata
 6. Vásárlók könyve

Ügyintézés díja

 • Kereskedelmi tevékenység bejelentése: 3.000.-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.
 • Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltoztatásáról: illetékmentes
 • Bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentése: 3000.- Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva
 • Bejelentés bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről: illetékmentes.
 • Működési engedély bejelentése, megszüntetése: illetékmentes
Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Találatok: 157

Napkori

Napsugár Óvoda

4552 Napkor, Kossuth u. 22
+36 (42) 337 729.

 

Napkori

Jósika Miklós Általános Isk.

4552 Napkor, Kossuth u. 59
+36 (42) 595 670.

 

Napkori

Idősek Otthona

4552 Napkor, Kállói út 58.
+36 (42) 337-947

 

Napkori

Könyvtár

4552 Napkor, Kossuth u. 57
+36 (42) 547 070.

 

Napkor Nagyközség weboldala